Energetic NV, baserat i Stekene, Belgien är ett privatägt oberoende företag. Vi erbjuder service och expertis av högsta kvalité på ett brett spann av turbomaskiner från flera olika tillverkare. Vår kärnkompetens är service och reparation av ångturbiner, gasturbiner, axial- och radialkompressorer. Vårt mål är att avlasta kunden genom att erbjuda en totallösning, där varje revision behandlas som ett unikt projekt, som startar med en kundförfrågan och går genom projektplanering, genomförande, uppstart och rapportering.

Alla kunder och projekt är unika. Därför är bra förståelse av kundens behov nyckeln till framgång och det som skiljer oss från andra. Vår personal har omfattande erfarenhet från kraftverk såsom drift, drifttagning av gas- och ångturbiner, tillverkning av utrustning samt engineering. Erfarenheter som gör det möjligt att skapa skräddarsydda lösningar för varje revision.

Vårt motto är: Total care, total service, total commitment.

ostrich

Service

Vi är mycket stolta över vårt serviceteam; våra projektledare, ingenjörer och arbetsledare har en samlad erfarenhet på hundratals år. Deras skicklighet gör det möjligt för oss att utföra renoveringar och reparationer på plats med en tidigare aldrig skådad effektivitet. Chansen att en skada eller ett problem uppstår som vi aldrig varit med om är mycket liten.

Vårt projektbaserade tillvägagångssätt resulterar i att varje projekt tilldelas ett dedikerat team. Det betyder att medlemmarna i varje team är ansvariga för utförandet genom hela projektet. Därmed har vi släppt det traditionella sättet att dela upp personalen i fälttekniker/verkstadstekniker. Vi är övertygade om att vårt koncept leder till bättre ansvarstagande och engagemang bland vår personal med ett effektivt genomförande med optimal kvalité som resultat.

Naturligtvis kräver detta verktyg och vi erbjuder bland annat laserlinjering, lagergångsmätning, nivålinjering, endoscopi, oförstörande provning, hydraulisk bulthantering, termisk bulthantering, svetsning, borrning, svarvning, mätning, lyft, förråd, hydraulisk press, verktygscontainrar och servicebussar m.m. Alla verktyg är certifierade och kalibrerade enligt gällande lagstiftning.

Hälsa, miljö och säkerhet är av yttersta vikt i en utmanande arbetsmiljö med avancerad utrustning där det inte räcker att vara systemerfaren. All Energetic NV personal är certifierad enligt VOL VCA (gällande för Belgien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Spanien, Portugal och Schweiz) samt SSG Entré (Sverige).

SGT_VCA_1star_TCL  SGS_ISO 9001_TCL_HR

Reservdelar / Re engineering

Energetic NV kan utforma och tillverka reservdelar för turbiner, kompressorer och växellådor inom ett kort tidsspann. Vi förstår kundernas behov och vad det innebär med utdragna stopp på kritiska maskiner. Där OEM ofta saknar flexibilitet för snabba leveranser gör vi det till vårt uppdrag att så snabbt som möjligt få maskiner tillbaka i drift med hjälp av kvalitetsdelar.

Schermafbeelding 2016-09-05 om 16.53.37Genom att använda avancerad scanning- och mätutrustning kan dimensioner av de mest komplexa delar mätas och omvandlas i en 3D CAD-modell med hjälp av toppmodern designmjukvara. Metallurgiska tester och analyser med spektrometri ger de mekaniska egenskaper som krävs för val av legering.

Uppgradering av design och material är ofta en del av våra rekommendationer och nytillverkningsmöjligheter och tillgängligt material tar idag bort många av de begränsande faktorer som konstruktörer tidigare brottats med.

> Energetic scanning movie

Click here for the engineered spare parts folder

Referenser

Ladda ner vår referenslista här. Utrustning mindre än 1000kW är ej inkluderade.


Reparationer

Energetic NV har behörighet att reparera roterande och stationära delar både på plats och i vår verkstad. Typiska reparationer är bland annat: bladbyte på turbinrotorer, de/restacking av rotorer på turbokompressorer, NDT inspektioner, byte av tätningsband, balansering, lagerreparationer, axelreparationer, reglerventiler och snabbstängningsventiler.

Efter identifiering av en skada skapas en reparationsplan som sedan genomförs. Under de olika stegen utförs kvalitetskontroller för att garantera önskat resultat.

Lasersvetsning, laser cladding, fräsning, svarvning, HVOF-beläggning, slipning o.s.v. är exempel på typisk tillämpad teknik hos oss.

ostrich

Kontakt

Namn (krävs)

E-post (krävs)

Telefon

Fråga om:

Meddelande:

Jag är inte en robot
captcha


I agree to the Energetic Terms & Conditions for sales, Terms & Conditions for purchase and Privacy Policy

Sales Europe and main office
Kleistraat 1
9190 Stekene (BE)
+32 (0) 37 79 64 77
johan@energeticmachinery.com

Sales Nordics
Thomas Eriksson
+46 (0)70 414 20 40
thomas@energeticmachinery.com